Welcome to Solid Energy System Technology Center!
Chinese
2012
Position: Home > Achivements > Paper&Books > 2012
 • Journal of Materials Chemistry, 2012, 22 (13), 6067

  Hierarchical micro/nano-structured titanium nitride spheres as a high-performance counter electrode

  Xiaoying Zhang, Xiao Chen, Shanmu Dong, Zhihong Liu, Xinhong Zhou, Jianhua Yao, Shuping Pang, Hongxia Xu, Zhongyi Zhang, Lanfeng Li, Guanglei Cui

 • Journal of Materials Chemistry, 2012, 22 (47), 24918

  Graphene nanosheet–titanium nitride nanocomposite for high performance electrochemical capacitors wi

  Pengxian Han, Yanhua Yue, Xiaogang Wang, Wen Ma, Shanmu Dong, Kejun Zhang, Chuanjian Zhang, Guanglei Cui

 • Journal of Materials Chemistry, 2012, 22 (39), 21051

  Oxygen-enriched carbon material for catalyzing oxygen reduction towards hybrid electrolyte Li-air ba

  Shan Wang, Shanmu Dong, Jun Wang, Lixue Zhang, Pengxian Han, Chuanjian Zhang, Xiaogang Wang, Kejun Zhang, Zhenggang Lan, Guanglei Cui

 • Chinese Science Bulletin, 2012, 57 (32), 4111-4118

  Nanostructured transition metal nitride composites as energy storage material

  YanHua Yue, PengXian Han, ShanMu Dong, KeJun Zhang, ChuanJian Zhang, ChaoQun Shang, GuangLei Cui

 • ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4 (2), 1087-1092

  Nanostructured Titanium Nitride/PEDOT:PSS Composite Films As Counter Electrodes of Dye-Sensitized So

  Hongxia Xu, Xiaoying Zhang, Chuanjian Zhang, Zhihong Liu, Xinhong Zhou, Shuping Pang, Xiao Chen, Shanmu Dong, Zhongyi Zhang, Lixue Zhang, Pengxian Han, Xiaogang Wang, Guanglei Cui

 • Electrochimica Acta, 2012, 85, 345-351

  Manganese monoxide/titanium nitride composite as high performance anode material for rechargeable Li

  Gaojie Xu, Lixue Zhang, Chaowei Guo, Lin Gu, Xiaogang Wang, Pengxian Han, Kejun Zhang, Chuanjian Zhang, Guanglei Cui

 • ACS Applied Materials & Interfaces 2012, 4 (11), 6242-6246

  CuInS(2) nanocrystals/PEDOT:PSS composite counter electrode for dye-sensitized solar cells

  Zhongyi Zhang, Xiaoying Zhang, Hongxia Xu, Zhihong Liu, Shuping Pang, Xinhong Zhou, Shanmu Dong, Xiao Chen, and Guanglei Cui

 • ACS Applied Materials & Interfaces 2012, 4 (2), 658-664

  Synthesis of nitrogen-doped MnO/graphene nanosheets hybrid material for lithium ion batteries

  Kejun Zhang, Pengxian Han, Lin Gu, Lixue Zhang, Zhihong Liu, Qingshan Kong, Chuanjian Zhang, Shanmu Dong, Zhongyi Zhang, Jianhua Yao, Hongxia Xu, Guanglei Cui, and Liquan Chen

 • CrystEngComm, 2012, 14 (13), 4344

  A novel assembly of LiFePO4 microspheres from nanoplates

  Chuanjian Zhang, Xiang He, Qingshan Kong, Hong Li, Hao Hu, Haibo Wang, Lin Gu, Li Wang, Guanglei Cui, Liquan Chen

 • Carbon, 2012, 50 (3), 1355-1362

  Nitrogen-doping of chemically reduced mesocarbon microbead oxide for the improved performance of lit

  Pengxian Han, Yanhua Yue, Lixue Zhang, Hongxia Xu, Zhihong Liu, Kejun Zhang, Chuanjian Zhang, Shanmu Dong, Wen Ma, Guanglei Cui

共12条 FirstPrevious12NextLast

Copyright © Solid Energy System Technology Center All rights reserved. Powered by  webber software