Welcome to Solid Energy System Technology Center!
Chinese
2017
Position: Home > Achivements > Paper&Books > 2017
 • Journal of Semiconductors, 2017, 38 (1), 014002

  The effect of grain orientation on the morphological stability of the organic–inorganic perovskite films under elevated temperature

  Dong Wang, Yue Chang, Shuping Pang, Guanglei Cui

 • Energy & Environmental Science, 2017, 10 (12), 2616-2625

  An efficient organic magnesium borate-based electrolyte with non-nucleophilic characteristics for ma

  Aobing Du, Zhonghua Zhang, Hongtao Qu, Zili Cui, Lixin Qiao, Longlong Wang, Jingchao Chai, Tao Lu, Shanmu Dong, Tiantian Dong, Huimin Xu, Xinhong Zhou, Guanglei Cui

 • Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56 (27), 7871-7875

  A Smart Flexible Zinc Battery with Cooling Recovery Ability

  Jingwen Zhao, Keval K. Sonigara, Jiajia Li, Jian Zhang, Bingbing Chen, Jianjun Zhang, Saurabh S. Soni, Xinhong Zhou, Guanglei Cui, Liquan Chen

 • ChemElectroChem, 2017, 4 (5), 1124-1129

  Graphene-Encapsulated Copper tin Sulfide Submicron Spheres as High-Capacity Binder-Free Anode for Li

  Lin Fu, Xiaogang Wang, Jun Ma, Chuanjian Zhang, Jianjiang He, Hongxia Xu, Jingchao Chai, Shizhen Li, Fenglian Chai, Guanglei Cui

 • Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5 (10), 4940-4948

  Jianjun Zhang, Xiao Zang, Huijie Wen, Tiantian Dong, Jingchao Chai, Yang Li, Bingbing Chen, Jingwen

  High-voltage and free-standing poly(propylene carbonate)/Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12 composite solid electrolyte for wide temperature range and flexible solid lithium ion battery

 • Small, 2017, 13 (2), 1601530

  In Situ Formation of Polysulfonamide Supported Poly(ethylene glycol) Divinyl Ether Based Polymer El

  Jianjun Zhang, Huijie Wen, Liping Yue, Jingchao Chai, Jun Ma, Pu Hu, Guoliang Ding, Qingfu Wang, Zhihong Liu, Guanglei Cui, Liquan Chen

 • Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2017, 17 (8), 5384-5390

  High Performance Lithium Secondary Batteries Based on Novel Ni3Co6S8@C Core—Shell Nanoparticle

  Xingchen Yan, Lin Fu, Xiaogang Wang, Dongdong Xiao, Jun Ma, Jianjun Zhang, Lin Gu, Guanglei Cui

 • Electrochemistry Communications, 2017, 83, 72-76

  Strong anion receptor-assisted boron-based Mg electrolyte with wide electrochemical window and non-n

  Huimin Xu, Zhonghua Zhang, Zili Cui, Aobing Du, Chenglong Lu, Shanmu Dong, Jun Ma, Xinhong Zhou, Guanglei Cui

 • Ionics, 2017, 23 (6), 1399-1406

  Ionic liquid-based electrolyte with dual-functional LiDFOB additive toward high-performance LiMn2O4

  Bingsheng Qin, Shu Zhang, Zhenglin Hu, Zhihong Liu, Junnan Zhang, Jianghui Zhao, Junwei Xiong, Guanglei Cui

 • ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9 (47), 41462-41472

  Two Players Make a Formidable Combination: In Situ Generated Poly(acrylic anhydride-2-methyl-acrylic

  Yue Ma, Jun Ma, Jingchao Chai, Zhihong Liu, Guoliang Ding, Gaojie Xu, Haisheng Liu, Bingbing Chen, Xinhong Zhou, Guanglei Cui, Liquan Chen

共26条 FirstPrevious123NextLast

Copyright © Solid Energy System Technology Center All rights reserved. Powered by  webber software